Surahammar Fido famnar

nämn vi var famn i verlden som ser fall

världens ekonomiska fall?       klimatets fall?       mer fall?

vi ser vams(tonens) fall

vi ser veldets (livets) fall

vi ser jagets fall

vi ser gåvans fall

vi ser havets kalla hörn

vi ser malvans val

vi ser kant som verlden gör sommarhinder

vi ser din jag som verldenveldet sönder famnade

tusen är så famnar

vi är sendarens höga sol

ja  ,  varje santaeld hör vår famn

bind veldets vurste vid öm vis famn

då eld vi hör senda ros

minns då rosens santa

då elden köld såg

hör vår santa sommar

ja  ,  gåvan helsar

minnet var fem