Surahammar Fido famnar

-skärtorsdag idag,alltid speciell för mig - mest känslosamma - förrådd - lämnad

jaa,,,venta semast,,,Guds famn finner sendarens dom,,,vester är hemnd i verlden - Jesus helsar kind

-förrådd!!

han visade öm famn

han var solen vid vägen

dom gjorde han vester föll

dimman såg solen

-långfredag,kommentera korsfästelsen och följden

hjelp Jesus senda nesta bend,,,venta vis famn

jaa före han fann syndens se

du svara havet i famnen

han var sinnets jon

meningen är jorden ska se rum vid famnen

din famn ventar visa jorden Ave solens fina famn

öster valde svaret

jaa vi famnar din jord

-korsfästelsen?

dom följde hans svar

såg god vän röra istoria

han fem hjelpte

-blev korsfäst!

jaa för Ave solens famn

han famnade sinnet

han rörde jorden

såg famnen

visade skolan

se han allvar famnade

-påskafton

han ventade på en Ave som följde hans namn

då följde han skolan i vis rum

-stengrotta?

hh i en nera sal som fann han i solens ton

-balsamerad?

jaa så han fösste sinnet

se vis rum han svarade

-Maria Magdalena?

jaa hon var en av hans

svar som visade sinnet

hon var vis vid rum

Josuas famn som rörde havet vid allvar

domens gåva var hon i verlden

se din svar famnar nu saven

-såg bibelserie om GT,,,vad!! dåliga människor!! dödar i Guds namn!! fy!!

Gud ventar velsigna rum,,,svaret är hjelpen,,,min famn famnar,,,

-människorna krigiska jämt !!!

menniskor hör svaret,,,viljan är din,,,sommar visar sinnet,,,skolan är famn,,,din väg är istorias svar

-fortsätter jag ?

svara rum sender famn,,,se sinnet svara,,,du emanuel rör,,,jaa,,,så sender Gud din namne,,,val är vis famn,,,sommar är jordens sommar,,,

visa verlden svaret

-uppståndelsen ord?

heaven helsar

havet visade sin hjelp,,,domen såg sinnet,,,famnen fösste jord i rum,,,havet ros svarade

-stenen för graven borta? förklara?

vem var där?,,,vester såg besta saven röra vis,,,visa jord sendaren som hör din namn,,,visa jord din savs famn,,,han var vid pandera kellan,,,så visade han namnet sol

Gud vallar rum

mönster famnar minnet

var allt planerat? Jesu liv - död?

sestav himmel ser ,,,din väg famnar skolan,,,

-Jesus  liv-död? planerat?

tinder hjelpte han röra,,,sende solens aska vid Ave,,,han min timme,,,Guds svar