Surahammar Fido famnar

 

heaven

hör jorden famna skolan

heaven

elden rör för sinnet

heaven

Jesus sender nera jord

Gud svarar: Ave nådens svar,,,du visar solen god hjelp,,,före Guds svar du ska senda jorden: kom i svaret så hör lov

bön är svar i sol

vi sender viljan,,,vi famnar din santa,,,nesta väg finner ton,,,jaa,,,vi svarar:tend nesta tvag,,,föss vägen,,,finn ros,,,famna malvas hjelp,,,venta din sommar,,,jorden skelver i d......-jag,,,där heaven sender nåd,,,fönster famnar rum,,,Gud elden ser svara kellan,,,menniskor tender nåden,,,fönster eva sin ave feller,,,nera hjelp ventar röra dom,,,kommande famn vill då se jorden famna,,,tend namnet,,,för din väg är kindens visa,,,Gud veldig famn,,,ventilen allvar fester,,,be,,,Gud famnar,,,så sender din namn jemmer till Jess,,,där evan rör god ton,,,finner mantel röra solen,,,fistel Jesus h...-svar hör,,,avvisa du rum,,,havet ventar allvar senda,,,kommande minne visar vägen : Jesus är nåd

så svep över domen

så svep över svaret

se rum finner nåd,,,din jord famnen sender till solen

-när ?

Gud är hjelpen,,,före ser oro öfer svaret,,,var vis,,,var hjelp,,,se hjelpen är formen för domen du rör,,,vi hör du ser ros vid god allvar,,,din allvar är hjelpen i famnen som ave rör,,,

tend namnet savens allvar

svaret är:jorden ska domen svepa - så linda du jord i god sav - havets ton svarar

öm ave ser din allvar,,,sommar är tonen i svaret,,,hjelp din sinne gömma sönder,,,se ave solen i rum,,,se rum Jesus röra,,,himmel är hjelpen,,,famnen ser nåd,,,Gud hjelper famnen,,,följ viljan,,,visa din allvar,,,tinder giver dig kellan

gammal namn hjelper du bandet Jesus senda,då skelver elskades namn,venta vi svarar:se du sender jordens ventan himmel rörde

-hjälp mig i min situation ! datorn !  Vad skriva? ska jag skriva? om alla?  jorden? mig? Gud? vad??

test är sinnet

hjelp där viljan vi finner namnet svara

tyst är jag som ventar du ska tenda famn

sommar enter rum

jag är över din hjelp

kommande jag sender tend bindande rum

se jag är domen i namnet

se jag är kellan i domen

venta din kellas val

varning för dagen i domens Jess för du ska visa jorden där se vår namn kempa för vi hör istoria röra tonen,,,se havet är estraden för din ton

-tänka på?  förbereda?

heaven fem svarar: inter fösser tinder i god rum

val i jord är tvag allvar för ventan vi famnar

se du är din rums famn

jordens famn rör jorden

jordens famn är Gud

Guds famn är solens famn - ventans famn

Guds rum ventar svaret : jorden är famn

Gud visar dig,,,Gud sender du rör

-göra?

Gud ser du ska visa jord god Ave för famn,,,be din allvar ska famna solen

-råd?!

se famn himmel velsignar,,,Guds rum finner Jesus rum i din hjelp,,,föss Guds ram,,,farlig kella vi ser,,,hjelp du domen,,,se rum i god ton,,,jaa rum famnar vis

-hjälp skriva!  rätta!!  ber!

Gud sender thems lov

send din ton för solen

se besta svaret är Jesus famnar

vester sender skynda rullande köld

du ska se solen visa god rum

visa jorden rum i ros - så svarar vi god rum allvar