Surahammar Fido famnar

vän ser en trasig väg

för du ska se vår jord i nöd

skriv om vår ton,,,jaa,,,du ska fössa god svar,,,hjelpen rör ton i famn,,,du ska skriva din savs jag är eld som försöker så hjelp,,,allvar vi ser i din röst,,,Gud där hjelper,,,

följet är ljum mast vi fösser,,,följets rum ser system,,,vi sender,,,ser vi hjelper din rum,,,ser vi fösser sol,,,jaa,,,Jesus är vår svar,,,

-vilka är ni?

finner svara ventil som veldig rum velsignar,,,Guds rum fönster kenner,,,fönster mönster ser så jord,,,vi är svaret som Gud fösser,,,jaa så fösser vi din famn,,,

-vem ger svaren?

Jahve

-jordbävningar USA,Mexico,Indonesien

ja hör du sender sår,,,veldig skola rör din sav,,,vester ser eld nesta jag,,,så hör sista vägen,,,din väg är en tham som visar kind,,,Guds allvar är din,,,så din famn över kommande savs tinder,,,du ska höra Jesus sav,,,så hör du tham i Ave,,,visa Faderns son för jord

-hur visa Jesus?

du ska följa rum så rör din röst allvar,,,jaa,,,Jesus följer din namn som finner god väg,,,

-förklara systemet?

Guds sendare är evan

hjelp då saven

venta famna ton

Jesus rör din ande

namnet ser solens ton

jaa

var rummets famn

nemner vi hjelper svaret

var himmelssommar i dagen

du fösser solens namn

minnet rör hjelpen var sinnet jag sjelv sender

var ton Gud svarar

visa famn för jord

du ventar evangelium fössa

gå så rum hör vis svar

be för din kella

hjelp domen fössa famn

en ave ger du till malvas nera sommar

jaget sender nåd för ton

dagen visar dig hjelp

där minnet man söver

jaa

Jesus är kommande tvag

se havet sår famn

Gud ger dig ave

Jesus fösser din röst

aftonsol är Jesus famn

Gud ha stig famnat

-hjälp skriva det rätta !

Gud visar,,,menniskor följer så rum som följer Gud i solens rusta,,,be,,,du ska se solen,,,var svaret tham öm Jesus finner i allvar,,,be du ska kenna god svar,,,jaa,,,be du ska följa hans malva i home,,,Guds namn vi följer i skolan

-inte dö än!?!   vara här och jobba !

ja du ska vara i skolan

vem ser rum?

vem visar jord?

vem hör allvar?

vem sender sinnet?

Jesus var vis i Ave

jaa så ser du namnet kind

före fall i Ave

visa du rum så finner vi saven

inter rör sommar