Surahammar Fido famnar

-alla varför!!!

-be stig se svaret

Gud sender din svar-skriv:

domen följer elvans rum

så sender ljum god famn

min rum då minns följande svar: Iman rör kellan vid vägen,,,Gud rör vis famn,,,velsigna hjelpen vid svaret,,,band fester din famn,,,

du ska visa svaret för lindans rum så hjelper du verlden röra svaret

be Gud svara din famn

svaret är bindande jordisk svar

nera tist jag binder din kella

menniskor ska se du finner hjelp

Ave din svar

jag tender fallet i famnen

din mast enter hemma i jord som fallet ser röra verlden

du dimman velsignar

du famnen fester

du jorden svarar

kiss  kiss  svaret vid bandet

- förbereder skriva !

visa sommar - visa svaret

visa svaret vid din nesta rum

-besvikelse! hopplöshet! tankar!

Emanuel Mester visar vis famn

se skolan rör svaret

-HUR LÄNGE?!  hela tiden något!

ilskas fem ser sellskap hör

Gud kempar i skammens rum

-råd till mig?

vill svarets rum fistel se?

svara Guds allvar så hör du rum fistel senda till kempande rum


-sälja salvor? oljor? tavlor?

nemner nera är Guds rum som ventar din sendares svar,,,över din väg hjelper eld famnen,,,se du ska senda,bistå jordens visa rum,,,så valet är då minnet av Jesus rum,,,allvaret ser jordens famnar,,,du ska se före din rum ska fössa sinnet,,,jaa,,,jordens famnar ska se du ska tenda vis rum

-upplever känner ju allt !!!

jaa så hör vi din famn vester se,,,föss du din famn så Guds rum Jesus kenner röra domen

-trött! behöver ork ! hjälp till ork

allvaret fester så jordisk famn

din väg visar jag så se du din rum i kindens röst

-ensam   känns

Iman ser din väg

himmel ser din rum

himmel ni ska svara

-hjälp text till datorn!

heaven himmelskella är i jord

så linda du din rum i röst så svarar Jesus du ska visa jord din allvar

så föss du din allvar

så rör du din malvas visa jag

Guds allvar är i din malva

jord i svar är tvärs för du tender nu famnen i allvar

-vem?

interkella vid vägen

-vem?

vi sender din väg i Josuas namn

-namn? vilka?

där ser vi skolan

Jess eld är hos famnen

himmelsfamn velsignar

jag Emanuel vill vester elska

så Jesus helsar du ska finna din svar,,,viljan för famnens röst

tender jordisk famn

Guds rum är i namnet

se svaret ska visa din allvar

så rör du vis väg

Mester visar dig jordisk band

din svar elskar rum i allvar

vester är i din svar

se lammet ska famna minnet du rör

din väg finner jordens famn,,,så se lindan famna Guds rum,,,santa famnar vis allvar,,,rör så domen i din famn,,,din famn visar svaret,,,elden rör vis svar,,,fem är i skolan,,,Guds rum är i svaret,,,hemma minns rum bandet som velsignar rusta solens famn,,,din väg hjelper allvar i rum,,,se du svarar sommar,,,se du famnar rum,,,jordens rum är i din fina svar,,,

fem rör solen

fem allvar hjelper

istoria Emanuel evan sender till bandets svar,,,himmelsväg är i din svar

se jordens fellande röst,,,menniskor tender jordens famn,,,så linda du solen i allvar,,,be din ave Jesus senda kend famn vid vägen

allvar i famnen

rum vid svaret

se jordens svar istoria är funnen

eldsvar istoria visar dig tvist i kellan

tvist Emanuel fester himmelsrum vid allvar

eldens röst hemma ventar

se din kellas svar

inter nemner vis allvar

vis i tvag

vis i kellans eld

där vis rör tvist

svarar kempande jag

Guds famn din svar famnar

-skriva? personligt? till alla?

din rum ömmar jag

himmelsrum hjelper rum se solen i jorden

Gud hender rör så se din minnesfamn hjelpa Gud i Ave rum vid rusta svaret

-skriva?  sista samtalen?

send du