Surahammar Fido famnar

 samtal:,,,skriv våra fall som rör din vägs hjelp

skriv du fall som hemma rör sendaren

skriv du hjelpen som sender namnet ave vis svar,,,sendarens svar i rum

visa svaret vi famnar

visa svaret vi svarar

ljum rör rum

ljum famnar sendaren

Gud är vis i kellan

Gud är rusta famn i famn

ave din väg som ser tvärs fem senda en svar,,,giv viljan en rum - giv viljan en feste,,,så svarar Gud din svar,,,himmel rörde vis svar,,,Jesus famnade dagen

,,,min väg är vis

,,,din väg är svaret

visa jorden vi ska famna svaret,,,

venta viljan ser din väg som famnar namnet,,,fem är istorias svar,,,visa du vi är i lammets nera namn,,,visa vi ser hjelpen famna,,,visa jorden vi rör din väg

Guds allvar är timmen

nådens vagga kenner din väg i verlden

viljans svar

Guds svar

tonens svar

elden som elskar nera din famn

Jesus himmelssvar är havets svar

Guds svar är Jesus svar

allvar är din svar

-händer närmast?

Gud hender feller i jorden

Gud fem velsignar,,,bind namnet famn,,,

-skriva?  det här?

svaret är:

skriv hjelpens rum är över vis svar

jaa

skriv jordens famn är fall vid sommar

skriv allvar visar svaret,,,kempande famnar i sommar

skriv Guds famnar är vid tvist i kempande svar

elden är kend ventan som famnar rum i verlden

Guds röst ska höras över hjelpen i solens rum

aska ska vi senda till rum

,,,

du ska se din väg

du ska se din rum

ave famnen

skriv jorden är historias famn som är himmelsk rum,,,jaa,,,jorden är en rum som binder svaret i sommar,,,se vi sender en kella som ska röra vis kellas svar,,,elden är i svaret

skriv du vi ser sendarens ave famn

skriv vi kenner vis rum

skriv allvar rör jorden

skriv havet följer en rum,,,havet rör svaret,,,Jess är Guds famn som följer svaret vid sendaren,,,eld är din famn,,,eld är din rum,,,hjelpen är i rösten som hör ropa: 

Sions svar är Guds ave kellan

Sions svar är fall i solens rum

sendaren är velsignad ton

Ave famnen

Ave rum i hjelpen

Gud famnar vis svar

iman famnar jordens svar

,,,öm minne rör din svar

se Gud sender en allvar som famnar sendaren i rum

aska är vis svar

famnen är i tonens svar

ave Guds röst

se svaret allvar rör sommar innan du ska se kellan i havet

ave kellan som är i ton