Surahammar Fido famnar

mars -09

kenner famnen

tusen andesvar

elden elden famnar

ja

fem tusen visar

famna nåden

se allas eld

eld

veljer kantare

hur fortsätta?...bönen visar...en hand kan visa...hör bönens kant...Täm vad skriva om bönen?...

bönen är varje kant som över valet visar...be så eld famnar...hela allvaret gör sinnet...bönen visar alla famnsöm...

bönen elskar himmelsgåvan...visa tusen din ros...be malva...be...velsigna så sendaren...bed,gör hela kall hörn...menniska vi sender famn...gör varje allvar i min barnahender...be:hur o när, om allt?...be veldets (livets) önskan,för omen finner jag...be för kant...gör då min barnasanta...din visa ser min sol...min sol?...hör vi elskar du cementerar...

dagen helsar

var vis i handen

var famn i santa

var allvar i jordens timme

var fem enter

var allas gåva

du menniska kan vi

allsmäktig sinnet sona

gör val

gör allas kant

hör allas allas svar

be för alla sinnen i ordets pandera

helsa varje santas kinder vi eld hör

eld är tusen kantare

något speciellt som är " santas val " eller är det val i vardagens liv?

verlden visar öster hemd, umbärandesöm

du ska visa famn

så gåvan elden visar

gör jagets visa val,bind så interföljets himmel

kan krisen i hela världen vara en del av förändringen mot en annan sedvänja?

nemner mörker...umbäranden ser

hur få alla till förändring då girigheten genomsyrar allt o alla, hur och vad händer?

min börda du eld veljer

min kall du hela santa var

bend famnens allvar så hör eld i handen min ton

krisen...fortsätter mer?

ja,en fester hörn ulvhinder

fester böld i hellsvar

vad händer då?..senare?man enter yster kant...hela verlden gör tusen elskades fina jord

min eld är min fina inter...du ska vara den som helsar ödets kall...en som ska henderna göra allvar...du ska tusen minnen giva...eld är vams minne...visa så min ros...verden är ödets eld...kenner famnen det?...min rädsla,spänningar,oro i magen,men jaa jag känner.......