Surahammar Fido famnar

en timme sender vi som

 rör vis svar

en timme sender vi som

elden ser kempa

en timme sender vi som

allvar enter skolan

en timme sender vi som

Jesus finner famna

Emanuel rör hjelpen

iman är Jesus svar

istoria är jordens svar

som ventar se ton

 

bistå famnens svar

nådens famn i den rum som följer din svar

ena viljan till dossier för kommande namne är vid solens svar

meningen vill röra svaret

du ser Gud famna

meningens enade svar

över vis allvar är viljan till Guds famn

 

sönder sömmen famnar

sönder famnen sender

till god famns svar

-jordbävningar,oväder,oro i länder,,,

(hmmm suckar)

innan vi visar systerrum

så rör vi sista kantens röst

sista rummet är i verlden

heaven fösser jordens svar

namnet är i minnets verld

du ventar sommar allas röst ska vilja visa tham

ventans verld är du somvelsignar evans tinder

Gud velsignar mantelhand

nera är vi vid din svar

så sommar i namnet

nesta jag är öm famn

över dig hör vi jordens svar

domen famnar så solens tvag

bana

bistå kellan

menniskor sellan rör tyst famn

cemantera ros i skolan

din väg vill röra svaret

domens svar är vis svar

solen allas famn

solen allas rum

istoria visar dig din rum

domen faller så sista kellan ska följa öm väg

ena jordens svar

summan elskar sista jordens sendare

nådens famn fösser du i lindan

jaa

jordisk famn elskar nådens svar

be

visa jorden namnet

solen är vis

alla händelser skapar jordisk minnesvar

istoria eldfamn svarar

tinder famnar kellan

ave Guds svar

ave Guds rum

ave jordens svar vid jorden