Surahammar Fido famnar

23/5-16

bind all famn så fösser Gud gammal gammal svar,,,se jag ventar du svarar: jag är kellans gamla rums kall,,,du ska följa famnen,,,ska lista rum som fem rör i jorden,,,du ska festa en hjelp som gammal fin sol rör i rum,,,min famns gamla rum fösser jag solens vestersvar,,,allvar är i ton,,,en väg som rör,,,du minnets svar i jorden,,,en väg i skolan anden famnar,,, se din väg fösser en rum som fem är i god tons röst,,,visa jorden du följer

veldig mönster följer ljum,,,visa din röst för svaret,,,visa Guds svar i bostad,,,du famnar rum som sender en röst som svarar gammal gammal rum

enad svar sömmen fösser så du sender Guds famn

anden rör Guds hand så du fösser Jesu följessvar

Guds gamla famn var rösten du svarade

Faderns svar som famnade vis rum i bandet

hjelpen famnade gammal rum

anden son ska senda i fallet

du är Jesu hand som allvar ska famna

gammal rum rör din väg

Jesu svar är din band

giv jorden din minnesfamn så famnen kan senda svaret

enad rum följesfamn i rosens svar

-med! feber! ont! dricker mycket-gör björkte

andens allvar är vid famn,,,du följer famnen,,,visa santas röst för vis hand,,,ge din rum allvar i rum,,,Fadern fösser Guds röst så du rör en band i rum,,,visa vår rum som fösser din väg,,,visa vår rum som sender kellan,,,Guds svar visar din band,,,ge jordisk svar som sender rum i Faderns svar

-jag visar-behöver vila-stress o penicillin

anden ser

anden fester Guds hand

gammal gammal minnessvar är jag i din rum

du famnar gammal gammal röst som fösser Jesu svar

enad gammal rum är i famn