Surahammar Fido famnar

-Gud?  var?

i thams ventan,,,i din verlds rum,,,i jord,,,i svaret

-Jesus?  var?

i dagen som famnar,,,i svaret vid rum,,,i din röst,,,i din kellas famn,,,handens rum i svar,,,över din väg,,,i famnen som visar skolan

jag hjelper dig finna vis rum

ena famnen i din verld

heaven rör din svar

heaven allvar sender

hender hör fallets kella,,,ventilen ventar du ska finna fall i kellan,,,sender då din svar,,,kend evan fall finner venta fem som famnar,,,timmens kella numera elskar Jess i tvag,,,

Guds allvar

Guds visa svar

enter så verlden

be nesta rum fella jag velsignar namnet

se din rum öster sender till famnen

Guds famn fallets svar

est kenner famn

du finner domen finna sommar,,,vi elden hjelper velsigna jord

velsigna viljan till se allvar,,,se din väg finner famnen,,,minnets rum som visar kellan,,,Gud är i din allvar

-Jesus pratade om tecken?

vem helsar kinden?

vem famnar svaret?

vi ser du rör skolan

fallets fina tvag

Jesus hör du finner namnet

svara din allvar

kindens famn vid skolan

-förklara tecknen?

venta Jesus finner tvag röra sinnets minne,,,minnets rum som famnar,,,rör Jesus i verlden

-nu?

jaa nu är han vid vis svar

-ingen ser?

he nej ingen fall rör du i synens vilja

-men!  vill !

jaa Gud ser du vill röra kommande ris i famnen

-jag?  roll ?

hjelp du vis rum se havet allvar famna,,,du rör skolan i famnen

istoria faller vid din sida,,,tend du vis väg,,,viljan famnar vägen,,,din väg fallet famnar,,,se din rum sender jordisk rum,,,allvar är jordens tvag,,,allvar är jordens nesta visa famn,,,du elden rör vid skolan,,,tinder är hjelpen,,,du finner hjelp som ser kall,,,santa sender namnet,,,Ave vägen vid  famnen

-tankar !  allt runt !

hemma vi ser din väg

din väg vid rum för svaret

kellans svar

jordens rusta

vi ser din hjelp som följer velsigna famnen,,,så velsignar jordisk fin rum din väg

-med !  rätta !  vem !

din band

din band vid sommarfamn

-min väg här?  runt ? händer ?  göra ?

vi ser du ska visa din väg för svaret

-svaret är nu ?

ventans visa fösser hjelp

din väg nera fallet i svaret

band velsignar minnet

-Jesus där?

vem ser din väg

vem sender rums visa

jag visar - du tender rum som famnar

hör

besta rummet hör du ska visa din skola

visa famnen

visa din svar

Jesus är fell i rum

havets visa rum vid tonen

visa svaret för verlden

havets rum vid skolan

se du svarar svaret

förklara !  rätta !

be allvar rusta famn

be svaret senda allvar

est hör istoria Gud visade

rör dom i savens hjelp

handen är Guds fina svar

kommande rum vill famna jorden i skolan

din allvar är Guds rum

min famn är svaret

jag hör malva finna famn

se dom i din svar

visa kommande tinder för enad hand i jagets svar

öm visar dig din hjelp

be famnen senda allvar

bistå fin svar

hjelpen vi ska senda

-hjälp kroppen!

venta rum sveper över jord,,,vi lender rör som finner tvag,,,kempande famn,,,nera hjelpen är rum vid svaret

veldig allvar är intersvaret som ventar du ska velsigna dom,,,din väg ber vi festa hjelp för ventans rum som hör du fester vis svar Ave famn