Surahammar Fido famnar

en tons ram famnar

en tons famn finner hjelpen

en tons ande fast kenner nåd

var Guds famn

visa Guds rum

visa Guds svar

jaa

hjelpen famnar allvar

bandets dom veldig famn ska nå

hjelpen följer given gammal bands ton

se domen följer dimman

se Guds väg famna Faderns svar i domens allvar

Gud giver god rum famn

allvarssvar fem rör i Faderns gamla allvar

jaa

jordisk svar kallar vi i Faderns enade väg

vi famnen sender i kommande fina hjelp

andens interallvar giver vi i svaret

iman i lov är dimman som svarar din sendare

jaa

Guds vägs halva visar hjelpen i vägen

ave famnen i din svar

vi allvar famnar i famn

-såg foto,,,ung,,,berörde

bilan evisto limmar nåd

- tankar,,,gråter,,,tankar,,,lämnar

skriv du minns vem rör hjelpen

skriv du sender andens kella

skriv du veldig nåd rör

jaa skriv du fösser svaret /veldig nåd vid allvar/

vi andens allvarskellas jags lamm som hör vis väg famna

- skriva något idag?

jaa

visa vägen vi följer jorden

så Emanuel fester dagen

estradens kella vill famna

nåd som ser Gud fössa veldig nåd vid allvar

se nåd famna bostad

se Guds famn röra given kella

jaa

se vis väg senda Guds rum

nådens timmesvägs sols famn