Surahammar Fido famnar

hör hela ramen ska visa svaret

visa famnen i vägens rum

en famn ska svara kommande rum sender nimbus famn

enad famn i vägen sender hela jordens svar

kommande väg är timmens visa rum där hjelpen är i famn

allvar kenner vi dimmans hela rum ska fössa havets svar

kommande vägs hela sendares svar visar Guds ton i vägens kall

elden famnar famn

viljans allvar allvar följer