Surahammar Fido famnar

ventil följer din rum

Jesus ventar,,,Jesus ventar,,,så du veldig köld feller,,,där val i aska,,,var stig i rum,,,besta rösten ser hjelp för lindan,,,gå för jorden svek kenner senda till amigo,,,Guds famn följer verlden,,,före Jesus kan sjelv famna

-varna fi hemnd??  förstår inte orden !

din mester hör Jesus falla till jord,,,du ska röra din fina malva,,,jaa,,,vi följer vis famn,,,var så ton i verlden,,,kend selvande hjelper du namnet,,,Gud fösser

-göra?

vi sender en minne för ovan du ska velsigna kind för rum,,,Guds rum är ton för famn

-vem är jag??

du är evan som en ventan sender till rum

-gör rätta??

en tinder visar eld före Guds lamm,,,bend Guds famn vi helsar,,,Gud är din röst,,,saven för inter,,,god hjelp för Ave din röst,,,se rum finner allvar,,,

-vilka de fem?

famn

mantel

vishetens öga

sinnet

allvar

Jesus är ju Faderns sav,,,se så rusta famn,,,Guds famn är sonen i rum,,,Guds sav är jordens ton,,,varje god röst finner sommar,,,varje tinder Jesus finner,,,rum är god famn

-vad göra mer?    -väcka den sovande jorden??

jaa

se du hör

var svar kan ge gå stig,,,före jordisk velsignad väg,,,jaa,,,veldig röst sender till dig,,,veldig famn havet sender,Jesus helsar

giv dom för solens ton,,,följande famn rör avvisning av est i jobb,,,du rör lindan i rum

-sluta?   jobba här?

jaa

du ska festa allvar

vid god famn

svara rusta famn

min malva följer

sö.11/2  

-väcktes av klanger  24.10

förstå förstå röst som kenner rum

Guds famn följer sinnet

Guds famn ventar du ska ge allvar till dom

ha stig i din malva

din allvar kinden est fösser

jaa

ge landet svaret

havet listar du svarar

kom för hjelpen är född

där salvan ser din svar

allvar en tinder sellskap får

bind din sommar

be vi sellskap svarar

famn minns velsignad följe

din allvar är istorias

Jesus som elskar vis

bind din nera famn

-Jesus?   VAD säga?   vad allvar nu?

kinden svarar du ska hjelpa din Mester som ger dig salvan,,,så hör du dom

-hur?  bäst hjälpa?

med stig i svaret

jaa

där kommer du så

mönster sveper över given sommar

kom vi hör din sommar

se Guds allvar kommer visa dig

jord i köld

gåvan är född

se aska är sinnet

fallet följer så god