Surahammar Fido famnar

-nåt från dig till mig?

föss   föss vinter

böna rull iver ger

hör Guds jag fistel höra

du ber god sommar se

meningen finner ljum

-var med !

Gud är så

-tack !

2/12

hjelp viljan för rum,,,jaa,,,ge famnen en famn

Guds svar är: velsigna famn för verlden

-ta med verser ?   samtal som alla kan ta till sig?

gesten ska ta med ton där vi ger sommar

där Gud visar hjelp

-tack!

gammal famn är famn fall för svaret,,,velsigna Jisus feste där Guds Ave visar dig kommande dag,,,hjelp ventans himmelskella komma vid fall,,,hör Jesus famn röra vis famn

4/12

-tankar om allt runt

följet ser du rör Guds jag,,,en tinder istoria famnar,,,Guds väg kempafeste,,,svara gif sommar så kempa du som Iman ger hjelp,,,

-ja !

-när ger ni sommar?   alltså de vill höra konkret?

he he he

venta så ger vi skolan aska

vester ger Gud skolan

jaa

ger dom för gifen skam

då hör vi solens rum

som hemma ger solens tinder famn

-när visar Gud hjälp?

hmm  hmm ( ler )

först ska ventil höra rum

sen ska ljum famna sommar

sen visar Gud jorden kellan för hjelp

så famnar vi skolan

först över rusta

sen i skolans jord

följer vi aska för Iman

så visar jord fönster för elden

ventans famn ger gift

Gud jaget famnar

före gåvan rörde rum jord för skolans fina sommar

gesten följer hjelp i famn

fem hinder ska hjelpa

gå Guds väg

jaa

gå Guds röst

istoria finner

ventan famnar

fösser köld

kom vi sender jord för inter är god skola

-meningen är du som visar istoria

du enter rum i hell

se jord är höst

jaa

jord är köld

jaa

jord är given namn

varje famn ser vi i Ave

Gud visar jord skolan

se

solens namn är Ave famn

vi sender din jord sol

för ton vid savens sol

namnet Gud hör Jesus

sav

gå Guds röst

gå Guds famn

jaa

gå vi sellskap hör ge dig hjelp

se du hör ljum Ave

vis ska minnas vår sol vid Skaparens jag

där röst hör Ave

Gud velsignar hjelp

vi är interkellans sommarfamn

i jord