Surahammar Fido famnar

en allvarssendare rör rum

himmel famnar allvar

 

timmen fem följer

Josua lindar imans allvar

fast hör jag iman följa rum

så svara jorden

Gud gammal röst ska famna

Gud iman allvar famnar

nera är vi som svarar

nera är vi som rör

enad svar i famn

hör du ska följa en veldig hjelp

som minns din famn i rum

du ska famna en svar

elden är famn

Guds svar i jorden

-vad skriva mer till alla?

allvar är jordens namne

bind domen vid dagen

bind vallens ave famn

ave famn i famnens svar

-allvar nu?

Gud säger:

tend domen så kellan följer rösten i famnen

-hur?

så ventar viljan röra en rum som sender kommande hjelp

ave rum i svaret så sinnet svarar famn

savens allvar rör du fem i rum

-råd idag?

allvar är jordens namne

ave din väg

ave din rum

se jordens allvar rusta för solens famn

-skriver det sista?

där är eldens tvärs i vägen

tvärs ser svaret

visa solens namne

visa svaret

-svaret är?

havet famnar rum