Surahammar Fido famnar

sol och törne

runt knuten

astrar blommar

överallt

så är din ljuva tid

en om varje tid

en om varje dag

en om ensamhet

just för allas skull

som en vattenpuss

över ytans famn

finns en härlig klang

av tidens alla ting

sommarros

sommarros

som en spegel

i det blå