Surahammar Fido famnar

hemma rör rum svaret

havets väg

tonens rum

Guds svar där kellan kan famna vis svar i jorden

famnens väg

timmens väg

sinnets svar

Jissus silvanorum famnar

var rums väg i tonen

var rums famn i famn

var allvar i vägens famn

se

kindens svar är bostadssvar som fösser elden i famn

var andens svars halva

Guds rums svar i famn

enad allvar är famnens rum

himmelsfamn timmen svarar

ge Gud rum i famn