Surahammar Fido famnar

                          

 

 

                                                herre jag ropar

                                                herre jag ropar

                                                Fader var är du

                                                i min ensamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

.