Surahammar Fido famnar

be verlden ska se din svar,,,jaa,,,Josua är vid skolan så svara din minne,,,jag Jesus sender till verlden,,,så rör god vis Ave din svar,,,Josua är sommar vid famn,,,menniskor du ska venta famna Ave,,,jorden rör rum i famn,,,

-visa?  de närmaste?

jaa,,,Gud elden famnar i skolan,,,visa jorden viljan för Ave rum,,,en tend rum hjelper

-datorn?

där tender jordisk tvag fin famn,,,jaa,,,skriv du så fösser kellan

-text? vad?

jaa,,, sender tend vilja

 

jag nera rum hjelper

jag Jesus helsar

jag minns domen

jag hjelper rum famna

famnens Ave rör solen

för istoria elskar lamm

istoria elskar skelvande visa

jaa

jordisk famn allvar sender

visan allvar tender