Surahammar Fido famnar

hör enad nåd fösser en väg


est i ventilens veldiga rum

est i kellans hjelp

est i viljans väg

inter lindar famn

öm famnar

 

eldens koliska sisterrusta

famnar vis sol

helvarm gammal famn visar du kenner veldets allvar

elden allvar fast ska svara

öm allvar visar du i vägen

var famn i Guds rum

hjelpen famnar vägen

sister Jesus ska fössa en famn

där rosens timme tinder fester

jaa

Jesus sister eld i famn

ska festa en famn vid tonens rum

Guds kind rör vi i jorden

meningens famn famnar vi

där rosen svarar famn

nimbus sols svar i verlden

 

 

Jaa se famnen visar sellskap i nådens nåd

där rör Jesus svaret

anden famnar rum