Surahammar Fido famnar

-fåglarna leker och kvittrar

Ave minnet för vis ventar röra sinnets visa svar

var nera seven tempelfall

du sender svaret,,,din famn kenner Guds rum för ris finner jag i verlden

Gud ventar viljan finner svaret,,,anden svarar du ser ton vid svaret,,,havets svar som rör din famn

-ja ! vad göra då?

vi ser du rör tonen,,,kommande famn ska senda din jordiska famn,,,se blomman är jordens rusta famn,,,din väg finner ventan i svaret,,,havet vill röra solens famn,,,du är Jesus svar som famnar,,,din rum ska nesta rum finna se solen i tonen


-var Jesus?

där är hans kella i du som faller vid skolan

-råd mig - hur orka?

kommande hjelp ser din svar Gud sender sin famn till Guds rum i famnen

-jag?  jag?  vad göra?

fistel rör din sendare,,,se du svarar jemmer i rum

-ja !

du sender gift,(gåva) i jord ,,,rör då din rums famn

-gör så !

meningen är Guds famn,,,föss jorden i allvar,,,hela din verld ska heaven sellskap röra,,,där kempar sista jaget

rusta du så finner rusta famn

din väg vill visa Gud hjelpen

Måndag: samtal

Mester hjelper namnet

-här?

jaa jag är i famnen

-kyrkoval igår!

föss vis Ave

Gud visar dig

-allvar nu?

kempande kella

-råd?

heaven vill famna vis famn före eldväg Jess rör

där ventar nåd i ton

aska visar din minne

rör din svar

istoria vill hjelpa Mast

-hur bäst?

menniskor följer Ave

se allvar röra jord

-allvar för jorden?  vad?

Gud eld rör så din menniskosav fösser sinnet

du minns namnet

aska helsar din mast

-jag aktiv i kyrkan nu?

nej tell rum vi är senda av jordisk röst som Evan hender sender

-kyrka - Gud?

jemmer rör fem

-försöker tänka!

skelvande rum kan venta du ser hjelp

-ser?

vester ventar hellrum för lasten vester sender

-jag göra?

gumman ska röra ton

jaa jorden ska last i fönster se,,,vi ska röra kommande famn då hellsvar i denna rum gömmer ris för famn

-mer tänka på?

be så lammet rör solen

kend där tender timmen

helvarm famn ventar ton som estrad famnar

eld svarar kommande dag

så hör lov i kellan