Surahammar Fido famnar

vem hör viljan

vem hör solen

vem hör ton

vi attikas aska lindar i viljans famn

visa du vi svarar ventans bindande rum

jaa

Jesus är vis

jaa

Guds band rör famnen

hör du ska skriva anden är allvar

ave vis väg i svaret

Guds hand vid svaret

ave famnens väg

- hjälp!

fest himmelskall så nemnaren rör jordisk fin aska

- hjälp fästa kall!

kom i tons tham

estraden fester kellan

samtal

bind vägen

visa vägen

hör du ska röra veldig famn som famnar Guds kella

enad rums visa väg

Guds sols sammanfina rum

allvar rör ljum vis sols sol

enad rums gamla band

du ska se vi hör din väg fössa andens hjelp

vi vet din kellas band

Gud rör rum

elden är i svaret

sendaren ser du famnar 

allvar visar du given sol

se du finner din sols ton

jaa

andens mast rör du i famn

- närmast?  allvar?

venta nimbus sol så var vis så hör vi Gud röra viljan i famn

- skriva något?

se du fem fast rör så skriv du hjelpens nera rum rör rum så lammet ser din svar

- till alla?

jaa till Guds festeshalvas genomsvar en dimmas väg vid rum är sendaren som fem rör i kellans väg

du rör given vägs famn

havets sol i vishetssols svar

jaa

du ska skriva rummet ser nera jordisk famn tendande sendarens kella

aska ska vi röra i Faderns eld

aska ska vi famnen festa i rum

se jordens halva famn ger rum hjelpen

bana viljan i Faderns svar

öm famn kan se du fösser en väg i skolans tham

allvar är jagets sol

ave Gud i vishetsväg

ave vis famn i andens rum

 

kend kommer röra fallet vid nådens hand