Surahammar Fido famnar

 

dimmans väg rustar kellans linda

 

 

.