Surahammar Fido famnar

visa solens nåd för Guds kellas vägar är tonens röst

visa kellans svar där Gud famnar vägen

 

gå du viljans minnesväg så famnen rör god famn

allvar är hjelpen i formens sol

anden är Guds visa famn

 

meningens enade famnar ska nådens väg famna

vi är internamn som hör vägen famna

så ventans allvar rör vis famn

allvar är vi i dimmans svar jaa allvar visar hjelpen

be famnen svara vägen

andens hjelp ventar svara

andens väg är imans svar

du famnar en faders allvar

jaa

Guds famn är ventans nåd

Guds famn är vis hjelp

ave Gud i famnen

ave Gud i vis famn

domens famn visar hjelpen

var allvar i famnen

- rådet är  -  ge famn?

jaa

visa famnen för enad god famns kella

- skriver det på hemsidan

jaa

skriv du vis famns sols fall som visar rum Guds famn

enad lov i famnen