Surahammar Fido famnar

-hälsa något till alla?

jaa

hamn ventar alla

hamn ventar jag

hamn är nåd

hamn är vis rum

hamn är sinnets kella

jaget är fin rum vid landet