Surahammar Fido famnar

himmelsfamn allvar ser hjelpen röra ventans hjelp i famnens hand

himmelsvägen ser rosen följa famn i Guds famn

himmelsfamn vid kellans röst sammansvarar en gammal famn i jorden

halvan ska binda domino

dominos sinnesväg

himmelsfamnen i svaret

Guds famn i jorden

visa vägen som hör nådens sendare finna andens kella

Gud famnar rum

- hjälp min kropp och sinne för oro efter mordbränderna i vårt hus

bind bandet som följer nera Gud viljans sol,,,gammal väg visar Guds lamm i famnen

var vis

var vis i kellans famn

ave lammets nerrum

som ska famnen visa i famnens gamla hjelp

ave vis famn i jordisk svar

elden rör Guds ram i famn

havet är nera

havet är hjelpen

havet är dominos fall vid gammal hjelp

14/5

bind bandets svar

skelvande sols svar

visa god famn

allvarsvägen rör ju minnet som finner kommande svar: evans lamm allvar famnar,,,sommar allvar fösser i rosens svar

Guds kella visar kommande svar: inter visar Jesu lamm i kommande tons famn

Gud rör famnen

var Josuas bindande svar Guds lamm i kommande famns rum

ge Guds famn i kommande minnesväg,,, havets hjelp ska famna minnet som finner famn

allvar allvar svarar himmelsrösten som visar Guds kella

gift svarar Guds linda

Masten är i vägen

meningens ande fösser Jesu lamm i malvas fall

ave famnen i rum

- skriva något till alla?

skriv

en dag visar elden fin sol som famnar

en dag famnar vis halva Guds Jesu sendares eld

elden vid mon

en dag svarar nimbus nådens svar

ge hjelpen rösten som fallet finner vid kellans Mast

se allvar allvar famnar

se kommande svar där dimman svarar hjelpen

svar i famn vill fem röra

allvar finner namnet

ge Gud kellans väg

du följer Guds svar

enad vägs linda