Surahammar Fido famnar

sinnet som kenner jagets fall

ta bort? någon sida ?  förklara ta bort ?

tvag ljum lamm...där ser pest...hör val vi rör...gör svaret lamm

svara ta bort?

där hör jon hender fem svarar

anden visar jag för lamm visa lamm för tiden

där var följet svar

anden ser allvar i fem

så hör:livet är santas jag

yster var din vam

rätt?

ja vi hör du famnar vår val...se havet helsar ljum val...mantel kenner jon som var barn i svaret

simon ord?

där vi gör tandem...handens jag vi livet ser...nu är valet tvag sönderhand

visa du vår svar

då visar vi jorden val

gammal vis helsar

halvan ser allas dom

giv alla svaret

barn var lamm

vad göra nu? råd?

timmen säger havet eld famnar, ris minnets barn...Gud nemner famn erver santa

oro? ta bort?

Gud elskar malva,du ömsvar...när vi elden tvager visar vi jon...du vurstens tvivelsinne

test?

Gud binder val för ros när du ser svaret

simon ord?

Thäm fester eld,där ser alla Guds val...alla hör vis val...alla hör elds svar...kan himmel ilska visa?...nu hör fell...

men jag var arg!!!!

min elskade jag jag elskar svaret...

då så, jag missförstått...fell är då interrummet visar,fell är svaret ljum...ta bort min ilska då angående samhällets kommunala tjänstemän!

malva öster nomeno...där stefano sveper där ser tiden gift...du är dimmans nåd...mast kenner ljum roman helsar sav...när du ser dagen tvaga då gör lammet famn...tvärsdagen hör...bön du valde...