Surahammar Fido famnar

venta Guds ton

han ger dig svaret

enter hjelp för du ser sol vid ton

anti ska finna vis hjelp

Gud lender sender ton

jaa

rör din ram så hör din svar

elden är god famn

-ge mig råd?

velsigna minnet

av viljans kella

Gud hör din form

jaa

Gud rör din namn

jaa

Gud sender din svar

velsigna Faderns sommar

där är rusta hjelp i omen

santa kan visa anti "jag ska famnen se"

där rör din namn home

var namnet famn

jaa

be

du ska svara minnet,,,jaa,,,rör du svaret  "  anti ska finna sommar "

temats ömma visa

tvager Guds rum

malva ger allvar

minnets veldiga anti

rum ska bestå av kind

manar omen för istoria

hemma-vilar-jobbar sen hela helgen-svettas-fryser-eldar....

Gud ventar timmens svar,,,kvar är sinnets kall,,,velsigna din rum,,,se Gud visar dig ljum,,,namnet famn,,,sår  sår,,,hemnd ventar vi sona,,,vi ska hjelpa rum,,,venta så andens ris,,,jaa,,,var din svar : form för inter

-ja? vem?

(he) det är ju sendaren som följer Guds famn

-mer?

Gud ser

jaa visa vår verld

- tankar - bearbetar - andras tankar - om mig - kontakten med er.....

var vis

-ja!

visa du tinder är

-ja!

Gud ser

be

be

-ja!

känner mig trött i hela kroppen - trött på det här - jobbet - allt här -

velsigna rum

-känner ensamheten! gråter! kallt o ska elda! hur ska jag orka!

Allsmäktige minns din hjelp,,,Gud famnen rör

-hjälp! känner trygghet!

-hjälp - min situation!

-hjälp -  orka!

känn min förtvivlan

vi svarar

var famn vid rum

-jaaaaa

-KÄNN MIN FÖRTVIVLAN !!!