Surahammar Fido famnar

Mon i vishetsfamn 

Guds hjelp i verlden

en väg når rum som är nemnarens svar

hela rummet är hjelpen

svar i famn är allvar

be menniskor tonen röra

jaa

be menniskor namnet höra

estradens väg lemnar jag så du följer namnet

som i tist iskall väg

lavan tist rör hjelpen

Guds namne veljer du som är famnen

domino allvar svarar

Gud visar hjelpen före allvar rör ventans famn

aska minns du som är i Josuas väg

jaa

visa människor Guds lindas visa svar

öm fall är Jesu rum 

besta vägen är lammets

besta vägen är nådens rum

hemma rör vi svaret

Guds rum famnar