Surahammar Fido famnar

 

  jag är sinnets visa hjälp

  jag är namnet före kinden

 

 

.