Surahammar Fido famnar

-de pratar,,,tar aldrig slut!

giv svaret: finner en väg som ser kellan

giv svaret: finner rum som är i hjelpen

giv svaret: allvar är du vid famnen

jordisk rums röst i vishet

allvar i vägens havsfamn

allvar som ser jorden senda vägen

jaa

du rör vis väg

- de pratar bakom ryggen!  

jaa

så lammet hör Gud famna din rums famn så lammet finner hjelpen

jaa

veldig svar ser du ska svara gift för Guds famn

skriv du vi svarar elden i solens rum

jaa

skriv du vi rör Guds famn i ton som famnar

allvar famnar vi i kellan

allvar är rum i famn

var Guds famn i rum

kommer gift svara lindan

kommer vis svar senda famn

kommer Guds väg röra hjelpen

kommer minnets rum kenna famn

var i kellans tham

var i Guds ton

visa du rum som finner viljan i Guds ram

jaa

visa du Guds svar så vi ska lammet bandet senda en hjelp i famn

allvar visar jag du rör rum som halvan ska famna

namnet är i nådens rum

hör vi rör Guds svar

ha vis väg i jordisk svar

be Guds rums famnar famna

allvar är jag i din svar som fem rör i svaret

inter  visar hjelpen

giv gammal band vis famn

du ska famna given väg i hjelpen

så dimman sender svaret

havets famn före dimman sender Guds linda i ventans famn

visa du vi är i din väg

jaa

visa du vi finner andens visa svar

eldens lov är domens väg

ave vis väg i nådens svar

allvar ger vi viljan som ska venta en vilja i fem

havets allvar i Guds famnar är Jesu svar vid domens famn

Gud ventar visa dig din väg som famnar Guds famn,,,fem ventar finna en famn i domens svar,,,tonen är hjelpen i rum,,,var Guds vägs famn,,,visa svaret i Guds rum,,,havets famn i jorden,,,ave din väg,,,ave din rum,,,ave tonen i famnens lamm,,,vi hör du rör Guds väg,,,jaa,,,vi famnen famnar,,,allvar följer given famn,,,svaret är bostadssvars svar,,,se du famnar domens väg,,,vi rör famnen som svarar jag är Jesu famns rums fina följesfamn,,,Guds halva famn i vis svar

- göra?   konkret?

vi sellskap ska tenda där hjelpen fösser eld

jaa

vi ska venta nådens rums röst som famnar din väg

hjelpen är du som fösser allvar

jaa

rummet är i nådens väg

Jesu rums famn i vägen

du ska visa vägen för Guds halvas famnar

där visar jordisk famn

vi är tumans nera rusta vägen i jorden

var havets famn

visa du Guds röst i vis famn

där är vi Guds svar

allvarssvar i vis famn

ave vis famn i domens famn