Surahammar Fido famnar

har lammet andats 

hamnen                                                            andra har

var fin hamn                                                      Ave famnat

andra laster                                                       namnet har

lava famnar                                                       skapat allvar

en hamn                                                           där andas

svarade tvag                                                      mantel

 

ni fann Ave                                                       var allvar

 

livet                                                                 en minnenas

har lammet                                                      skapare lever

                                                                      

svarat

man andas famn, ord till alla