Surahammar Fido famnar

       vers

famnen

namnet ventar

 

giv hastig

famnens rum

 

menniskor

Gud ser söva jaget

 

en ton

minnet ser

 

där gömmer

himmel nåd

 

have

är kommande famn

 

sender visan

tender visan

 

samtal:

nemner jaget hör famn,,,hjelp hör havet himmel röra svar,,,bend minnet,,,se hjelpen,,,mentor nera ser jorden,,,venta ave ton,,,velsigna vis halva,,,Jesus helsar,,,be för hjelpen,,,Gud är svar i skolan,,,venta din hjelp så heaven hemma sender vis hjelp,,,

orosvar i jord hemma ventar vi se,,,du fem hör hjelpa,,,venta din minne,,,rör Gud i rum

hjelp himmel famna jord

din famn fösser allvar

meningen är hjelpen i famnen

havet ser:

där ventar hjelpen fistel röra

vester hör köld

vester är vilsen

vester avvisar istoria

vester ventar vem  kenner ton

så helsar vi interskolan

over famnen rör Jesus fin rum

där hör ljum Fadern senda ave

ave jordens famn

minnet ventar finna god allvar

minnenas famn hör jorden famna

 

visa vår svar

visa din väg

din väg för jordens famn

visa jorden vår rum

allvar är din röst

 

där helsar jag

en famn

en val

en ris

vi svarar

svarets rum

famnens visa

jordens fina sommar

ventans ton

visans rum

tonens famn

jordens röst

est lender ser

jorden är fin

jorden är istoria

Guds Ave i röst

 

ventilen ser:

Jesus finner famn

velsigna rum

vi rör din jord

vi hör din rum

vi elden sender

rör vis jord

rör god fin minne

din svar vi helsar

est rör mast

föss jordisk malva

Gud famnar din hjelp