Surahammar Fido famnar

min väg vill se du ska svara en famn som famnar hjelpens tvag

-något till alla?  på hemsidan?

bind viljans röst

istoria är i famnen

velsigna Guds ventans rum

hör hjelpen som följer rum

elden är famnens visa jag

Guds famn i vis rum är veldig rum som sender Guds röst

-skriva något?

santas svar är du vid famnen,,,allvarssvar i vis väg,,,hemma famnar vi din rum så du kan se din sendare famna Guds famn,,,bend Guds allvar i kellan,,,se du ska följa jordens tvag,,,havets allvar i vis svar,,,-hjärtat-elektroder i två dygn,,,venta enads svar,,,elden rör vi i famn,,,sparven enar Emanuel så namnet kan fem se röra hjelpen,,,

du minns nera en väg som rör vis svar

hör din famn ska visa dig din famns fina sendare

elden som svarar rum i jorden

bind Guds allvar i din väg

hemma rör du domen som är havets hemmafamn

minnets allvar rör jordens tinder

ni manar famnen som svarar en allvar i jorden

Guds hand är i vis famn

allvar i rum som följer ave famn

Gud jämmer ser vid vägen,,,så lämna du vis följeshand som ser du ska följa jordens tvag,,,visa så Gud är i rum som famnar,,,allvar är du i vis famn,,,din svar famnar vi i ave famn

en dag ni ser rusta fin famn

allvarssvar som famnar ton

du nera en väg som ska hjelpa viljan till solens minsta svar

himmelsave Jesu svar som du ska senda i famn

-mycket jobbigt nu runt mig

dagen ventar se du finner en ave i din sols svar

meningen allvar rör

velsigna en svar som du ventar röra allvaret,,,en ave famn ska visa dig du ser en famn i vägen

-jag visar famn!   jag ger famn!  jag ger - får tillbaka?

timmens dom enar vis hjelp

timmens tvag rör rum i famn

eldens svar är Jesu svar i famn

-kanske inte mår bra!  behöver all hjälp jag kan få!

solen ser viljan senda en famn som svarar Gud är ventans sol som finner jordens svar

-råd till mig nu?

Gud säger: du ska svara domens test som famnar Guds allvar ,,,du famnar,,,allvar visar du i din sendares famn,,,en allvar följer du som ser sendarens svar

-ber hjälp min kropp och sinne !

bindande famn visa du jorden vi svarar dig,,,se du svarar elden som ska svara dimmans nera famn,,,Gud rör vis famn så hjelpen kan svara: ave vis allvar,,,bonad eld ska se visa dig nomeno tuna,,,vest inter rör,,,himmel svarar din famn,,,bind vägen i rummets sendare,,,

-skriva på FB? det finns inga människor med utväxt på ryggen?

se(ler) se santas kempande rum

-ja men det finns ju inga änglar

nemner bostad rör rum som havet sender till rum,,,din sendares kella visar dig din sendare i formen av fem,,,domens ton ser elden röra allvar,,,visa du jorden vi är fem i vis rum

-de kommer fråga vilka ni är?!

fem är hjelpen som är verldens ton i rum

-vad svara dom?

säg

en allvar rör Gud i famnens svar

säg

en allvar rör Gud i kellan

se då fem kan famna

ave jordens allvar

säg

ave Guds hand

säg

ave Guds svar

elden är i jordens hand

så fem kan se din sendare

se din väg vill bostad svara

allvar vi ska kenna famna

jorden i domens famn

säg

jag kenner andens namn som är Jesu svar i formen

säg

jag är viljans tvag

du rör min vägs famn

säg

jag är vis famns famn som hör Gud röra ave hjelpen

säg

jag är vis i famnens sendares val

himmel rörde min väg

vis famns svar i vis rum

säg

vis är Gud i Faderns hav

havets rum följer rum i famn

enad rum i rosens sav

himmelsk hand i röstens famn

Guds hand rör din famn

eldens rum i jorden

ave Gud i rum