Surahammar Fido famnar

rör   bind   rusta

skriv du ska se en Jesu svar som vill röra verlden

skriv fallet allvar är i famn

skriv hjelpen famnar rum

skriv ave evans svar himmel famnade

visa du viljan så följer vi din svar:Guds allvar i ton följer din sendare

visa du vi rör famn

visa du vi följer rum

din svar följer en röst som är Guds svars svar i allvar

vi följer - du sender

vi finner

vi handen ser röra jorden

vi är Guds sendare i famnar

fall Ave fall fem ser hjelpa vis rum

jordens lamm i vis röst

jordens allvar i vis sendare som följer allvar

summan allvar rör i vis rum

Guds vägs svar är vis svar

solens allvar i kellan