Surahammar Fido famnar

jaa visa du solen i famnen

visa jord viljan för solens famn

Guds famn som rör ros

 

allvar rör svaret

viljan famnar famn

Guds famn rör din rum

se jorden ska finna famn

se jorden ska svara rum

savens röst rör solens famn

Guds famn vi ska famna

- svaret nu?

santa nesta ton rör jorden som sender fem vid handen,,,Guds famn vi ska tenda jordisk fin röst,,,vallen är vis i dagen,,,följ rum före överrum ska vis svara,,,jagets allvar famnar,,,du visar solen i minnet,,,jaa,,,be du famnar tendande rum som faller i skön band,,,bana given famns svar,,,du är hjelpens sendares svar,,,så tend du jordisk famn,,,se ave rum vid bandet,,,god jordisk röst är rusta famnen vid kellans fina rum

allvar vi ska se

jaa allvar vid band i vägen

vi sender din svar

jagets allvar är solens fina namn

minnets röst fösser Guds rum

en tham himmel menniskor ska se röra verlden

viljan ventar famna rum

Jesus är rummets fasta röst

se Guds tend är din visa

bend då jordisk rum vid sommar

se sinnets svar

se solens svar

se Jesus sendares band

Guds väg är din mast i verlden

sommar ventar röra jordisk ton

dagen lindar rum

minnets bindande namn

du menniskor ska ton telja

hjelpen är ventans fina mast

Ave famnen

Guds famn

din svar

visans rums svar

 

- har alltid känt,velat,vara längst fram, eller osynlig längst bak (iakttagare)

jaa Ave din svar

först ser du skolan

finner din rum

vis är du som ser rum

jaa

Jesus följer Guds svar

öm nera är sinnets kommande rum

din väg nesta svar sender

rusta kellan i rum