Surahammar Fido famnar

-tankar runt

havets ventan finner summan du famnade,,,du ska se din svar i ton som är sinnets rum vid svaret,,,din väg famnar nu din röst,,,ena din famn med enad jag som famnar svaret,,,home ave famn

så är vi kellans enade jag,,,då binder du min fem,,,söm ventar hjelpa Gud,,,allvaret följer följets sendare,,,hender är veldig ave i svaret :    se famnen -se solen - se din väg vid mantelfamn

jorden ska minnas sommar,,,ena din allvar vid Guds ave så fem kan famna

havet helsar famn vid minnet av bandet

Gud säger:

famnen vester faller

Gud visar dig domen i verlden,,,aska ska famna din väg,,,jaa,,,hjelpen är i svaret,,,jag är i verlden,,,timmens ande minns famn,,,se skriv du domen vid vägen,,,domen som famnade jorden,,,allvar finner rum så hör vis väg,,,ave Guds rum som fem ska svara,,,enad jag i famnen som rör famn

viljan är i svaret

allvaret famnar

Guds väg är i solens väg

visa du verlden jag är vid famnen

så hör du mantelrum finna vägen

enad allvar är du så följ du vis famn

-därför frågar jag !  så mycket !   hjälp så jag gör det rätta !

hör mast följa din rum

Gud är bindande sendare

halvan är du i vis famn

se svaret är bandet för famnen

Guds rum är i verlden

Herren sender sol

Herren sender son som är över jorden

handen famnar sommar

Gud vill finna hjelp

se allvaret är bandet

havets famn som vill famna

minnets jag Jesus hör veldig rum famna

kommande famn ska se svaret

ave ton

ave ton

solens hand som sender Jesus i svaret

Guds hand som ventar Jesus höra vid famnen

bistå famn

bistå Guds svar

se din väg följer solens

handen är i famnen

 

val visar famnen

val visar sendaren