Surahammar Fido famnar

istoria viljans halva

fösser Guds fina väg

nådens minnesväg

nådens vägs kella

Guds famns famn

Guds hjelp i famn

ave famnen i jordisk svar

ave famnen i vägen

öm i kroppen- leder

vinter fester ,,,,,,,,,,,,

be famnen svara

Guds famn rör famn

be Guds famn svara

jag i famnen ser hela famnens sinne

se solen svarar

jag är vid dimmans svar

Jesus är i famnens svar

hör

Jesus ska visa du är i damens hela rum där jag famnar en sol i vägen

hör

en famns band är Guds famn,,, allvar rör dimman i vägen

jaa

Guds famn kan se jordisk väg röra följets famnar

eldens famnar är jordisk dom

Gud är allvar vid Guds famn

du fast ska famna Guds kellas famnar

över dimmans svar kan du se du ventar jordisk väg i tonens svar

över dimmans svar är du vis i famn

du ska famna Guds hjelp

en allvar finner du i gift där du kenner en vester svar följa hjelpen

var vis i Guds band

var vis i jordisk famn

minnet famnar

du finner eldens famn i gammal hjelp

- tacksam!  med!  rätta!

be

bind 

bandet