Surahammar Fido famnar

hender fest kind i rum

följ estraden i jord

visa fem

visa vis

visa band

visa kellan

följet är fem i skolan

se Mast finner skelvande famn,,,så hjelp du famnen senda namnet jagets allvar som rör home vid rum,,,Guds väg ska hjelpa svaret

pandera din svar

se      din rum

föss   vis svar

istoria kenner din väg

hemma vi ser din svar

kindens väg hör svaret

be du ska se minnet av kindens svar

istoria är i din famn'

himmel famnar din svar : fall famnar

fest jordisk rum i svaret

Ave god famn

 

hasta famn i hjelpen som vi sender,,,din väg famnar fall som fester din hjelp,,,domen är i famnens famn,,,din väg hör Jesus röra allvar,,,himmel sender din rusta svar,,,Guds famn är rosen som du kenner röra din verld,,,Ave famn,,,Ave rum i famn

handen visar jag vis väg

så föss vis väg i din svar

minnets rum är tonens famn

meningens famn sender sinnets hjelp

så visar jordisk svar sol

hemma hjelper vi din sendares svar,,,istoria ventar vis rum,,,du ska hjelpa mantelsvar vid din svar,,,Immanuel är jordisk sendare,,,havets röst vid vägen,,,Guds famn vid vis kella,,,du är fall för vis rum,,,Guds svar före jorden ska hemma finna sommar

skriv:

amen  amen  amen

hör nådens sendare

Gud hjelper fall famna

sommar rör ljum svar

se tonen rör dom i vägen

-skriva det här?

hjelpen fösser så allvar

jaa

skriv jorden är i nåd