Surahammar Fido famnar

 

 

 

Ruff gjoole a´llt va huu´sse ba´d

å ba´rna l´om fick hålla på

han va cy´kel , han va häst

ja,en k´åmpis man kuunde liita på.

 

DE`N  dan satt han på sin tra´pp

som´an allti bruuka gööra

på hu´ve fick ´an en sista klapp

sän börja biilen kööra.

 

Nu satt´an där i ur å skur

båd på daan å på na´tten

han böö´rja nu å tunna u´r

här fanns ju bara vatten.