Surahammar Fido famnar

 kasta din givna roll

gör allvar i svaret

------------------------------------------------------------------------------

dagen

sender

allas hymn..

Gud

kenner

allas fasta andesvar..

handen

söm sår..inter

gömmer

andens malva

fönster

gömmer

havets jag..

eld

santa

kempar så

gå mantelson

gör svaret

svaret som ser

svaret som sender

svaret som fast rör

 

sista vägen,,,gör ton,,,du svaret,,,bend vis svar-Gud är tvist för son,,,var jagets est,,,hender nesta du testar,,,där veldet ser,,,Gud panderar,,,gör så tvist sista hymn,,,

vad gäller tvisten?

bind rum i son

enter est som nerskap rör du sveper över jorden,,,visa min santa,,,ja,,,visa min rum för verlden,,,enter söm för romans sinne,,,Mestaren elskar:jante ska sönder höra,,,

Gud råd?

gör din santa menniska

se sönder himmel famnar

mantel fester fin jag

gå så festet sår

,,,,,lidandets mening?

handen ser synd som kan finna vis,,,,,,därför?........så en hender ser,,,,så en kenner ljum tvag

est

är skapad

nerskap

finner sellskap

hör

timmen

tonar söm...................

est fast sista rum,,,betyder?,,,giv vis allvar,,,kasta vester hell,,,där gift sellskapsumman,,,Gud visar vinter för alla,,,sender intersvar,,,förlåt dom!,,,där öm måste kiss sona,,,min aska fester inter,,,mörker hals där hör,,,

din eld kenner Faderns famn,,,kan du hava santa fina gåva då hör handen: jag ser bandet mellan son och sinnet

estrad faller sista svaret

tömmar

av sömmar

sender

summans intersellskap

hasta

fin allsmäktig

famn fester ljum

elskade famn

se rummet

Gud elden tyst feller,då ser du vis jag

antasta estraden

gör son

Gud

fast vilar

mast helsar

gummans visa

du est sender band som hasta fester

MIN FAMN ÄR SOL I SOMMAR