Surahammar Fido famnar

vi svarar dig:

nåd finner nåd

 

skriv du bindande famns kellas andes lindas lava som ska finna nera en famn i Guds rum

jaa minnet lindar nådens famn som följer vis väg i viljan

finner hjelpen i nemnarens kval

 

hemma namnet ser hjelpen

venta Jesu rums ton

Faderns hjelp visar nera du finner en famn i vis lamms hjelp

giv Jesu rum famn i jorden

 

visa du  visa du  minnets jag som vester rör i viljan

visa du fin famn i fallets väg

jaa

visa du vi följer jordisk visad velde där nu viljan ser en famn i mod i vägen

jaa gå i lov

allvarsvägen är i hjelpen så lömsk vinter sender fin andes kenda famn

havets sol är hjelpen i mon i vägens nåd

ave Guds väg i famn