Surahammar Fido famnar

 

sök i tro

sök inom dig

sök utom dig

sök i dig

           i andningen

           i helheten

            i anden

           över dig

så ser du mig