Surahammar Fido famnar

henderna tiden manar

 

SKÄRTORSDAG

namnet masten gömmer...human ser fem...

Guds famns minne...där gör sendaren ton...

"dagen då han blev förrådd" ? ..skriva något?

fantasier gör så antal rum

alla firar den här helgen...död-uppståndelse...    kommentera

gör barnet...gör sommar...menniskan kan ömma famn finna

kommentera skärtorsdagens innebörd!

då Gud barnet famnade

barnet led!  kommentera

barnet såg Guds pandera...han gjorde sonen som valde summans santa

var allt förutbestämt?

he  nej , vi elden gav min jord

är jorden liten i förhållande till dig?

du får se

något speciellt som jag kan berätta om dig?

jorden är min halva rum

gav famn

jorden är famn  för summan

menniskan gör festet kall

hymn ärver jorden

ros hör sinnet

god är min malva

menniskan varnar malva för hymn, där hör jag kantare

du minns ju vis omen

min jord elden följer

allvar helsar varna varna

rummet hör mast

gomantel sönder helar - där hör aska

gör kommande famn sönder jordens jante - summan eld ser

gammal dom gör jord

gör så kant för sommar