Surahammar Fido famnar

solens väg når nimbus

kindens nåd rör viljan

andens väg svarar ton

öm fall helsar hjelpen

var vis före din nåd ska följa hjelpen

se du ska famna en famn som följer Guds linda

allvarsväg vid domen i famn

gammal gammal minne är hjelpen i nådens svar

famnens sols svar

- vem är gammal gammal?

Jesus finner handen som kan allvar finna i sendarens namn

god rums väg i kellan

- ord eller vers till datorn?

namnet

ventilen sender

dimmans timmes fall är hjelpen i rum

hjelpen är nemnaren

dimmans linda

Guds rums nåd

himmelsave viljans svar

öm aska i svaret

be bron i list ska fallet se heaven visa jag är elden i solens famn

du följer viljan i famn

se då lemnar vi dimmans svar

Guds famn är i nådens lamm

allvar rör viljan i fin sols svar

Guds famn visar du

sender din hjelp

där är nimbus visa rum

vi är i lov

vi är i lov

vi är i tonens famn

 

nimbus last i list limmar rum i solens svar

giv lindan sinnet

giv kellan svar

hjelpen är du minns sendaren lära jorden svaret

veldig nimbus följer given nåd som ska lammet svara

ave hjelpen i rum

famnens svar i solens röst

Imanuel är Guds lamm som visar dig lammets feste

rum är i lindan

giv rum svar

Jesus allvar rör

velsigna Guds ton

giv Guds lamm famn

enad allvar fösser hjelpen

ave Guds lamm i jorden

 

jaa vi följer din väg

följ vis famn i rum

- med mig!

kend gift famnar