Surahammar Fido famnar

Ave god rum

Ave solen i Ave

heaven är viljans ton

heaven är god fin allvar

heaven är ventans allvar vid rum

heaven är summan av god allvar

heaven är nera din hjelp

heaven sender min Mast

jaa,,,Gud är din svar,,,se havet är Mast,,,se solen är jordens jag,,,Guds allvar vid vägen,,,

god jordisk rum är svaret

Gud famnar

föss vis famn

Guds famn

-till alla?  vad är allvar nu?

din savs svar är : ena jordens fina rum

skriv Jesus elskar Ave

så hör jorden famnen

valet är nåden i Ave sol

be - din rum ska famna

så - elden är sinnets skola

visa solen malva

visa solen svaret

så hör vi tonen svara : eld Ave famn