Surahammar Fido famnar

                                                   Jesus säger du ska svara verlden hjelpen ser jord

 

skriv:

fem hör tendande rum

fem sender svaret

fem allvar visar i verlden

fem sender Jesus kellas famn

fem anden svarar summan är sinnet

fem visar hjelpen som hör solen

Guds svar är vid jorden

bistå vis famn

handen är i domen

handen är i svaret

sinnets svar i solens svar

Gud hjelper domen i famnen

sendaren ventar så senda en rum som kan hjelpa jorden

vis rum i god svar

havets röst sender eld i rum

handen rör vis rum

havet vill famna jorden