Surahammar Fido famnar

 

 

andas famnen

handel gömmer vi

räkna varje svar

skapa vandel

man väntar ju

man väntar? på vad?

skaparens famn

svara för göromål

vid min väg

förstår inte allt?

gör jordens namn,människor föregår vandel

famna faderns jag

tron famnar ju

anta göromål fint