Surahammar Fido famnar

-läser lite ur min första samtalsbok som skrevs för 10 år sedan

ta vara på den tid som du brukar över

jag är en del av dig

en del i en serie

som snart är slut

i befrielsens tecken

se dig för

se dig om

se på livet

se din bild

se sen på mig

-vad göra då?

du ska gå ut och se om andra,för allas väl,,,du ska predika om vänlighet utan gräns,,,

vishet är tro

tänk på det hela

alltet över allt

snart är du kommen

över oss alla

som en fjäder

utan gränser

total frihet

så är det

-händer med människorna?

de är på vandring

mot en ny enhet

som ska vara över allt

en oro försvinner

allt ska förändras formas pånytt

av oss i himmelen

sov

somriga vatten

sov

sov somrigt hav

senhöstens glans

över oroande tecken

vilar i ro

i skuggan av något nytt

vibrerar i hettan

alla själars rop

ekar över nejden

kom

kom

du lilla

............................................................................................................................................................................................

sol och törne

runt knuten

astrar blommar överallt

så är din ljuva tid

en om varje tid

en om varje dag

en om ensamhet

just för allas skulder

som en vattenpuss

över ytans form

finns en härlig klang

av tidens alla ting

sommarros

sommarros

som en spegel

i det blå

-tid för andra saker?

det är tid att vara sig själv bara

fortsätt som du börjat

-har jag varit någon annan tidigare?

du är nu

det räcker