Surahammar Fido famnar

samtal

hjelp tend lamm,,,lammets lamm som rör hjelpen,,,giv Gud nådens tham,,,enad famn hjelper ave famnen i svaret,,,kenner rum famn?,,,kenner ventans allvar sol?,,,allvarsrum i vis väg?,,,ser du din famn?,,,ser du din famns sol?,,,ser du vis rums väg?,,,hjelpen är i given famn

sav i famn                                                                                                                                                                     

sav i famnens ave vis rum

savens röst fösser din rum

se Guds hand följa famnen

se Guds lamm venta svaret

allvar rör given rum i famn

se du ska fössa kellans allvar så lammet fester tend vis väg i andens svar

- hur bäst?   hjälp mig!

tag ton Jesus tender

-var med!   rätta!

summan är timmens veldiga kom vi ska lesten svara,,, vester veldig jag tist fast famna,,,se lammet följer hjelpen

se man iskall i vest kasta lov

himmel kall ventar lammets vesterröst så havets lov kenner en god famn i famnens lamm

summan enter viljan i vis rum

var famnen,,,rums allvar,,,jaa,,, var himmelssvar i nådens gamla famn

-tack!   tacksam!

samtal

jaa   Jesus hender rör

Jesus svarar jordisk nera visa rum

eldens ton vid vägen

Jesus är Guds lamm som ska tonen famna

allvar ser du vid hjelpen

allvar rör rum i famnens lamm

Guds famn ska lender röra i Jesu svar

bana Guds rum så svarar vi

bistå lammet i Guds famn så lammet följer kellan

 

- inte visa för alla?

vester fem rör så Jesus lammet svarar,,,vi svarar hjelp vis famn,,,se nådens famn röra famn,,,allvar famnar din väg,,,dimmans famn visar Guds rum i famn

skriv:

hjelpen fösser eld

aska visar kellan

se gammal rum fem svarar

enad jag hjelper kellan

ave Guds lamm

ave savens allvar

Jesus är vid bindande famn

famnens famn i bistå lammets famn

gammal gammal lamm är i din svar

-vem?  från NT eller GT

sönder limmar jag viljans tendande visa

vem rör hjelpen?

din svar rör Guds lamm

en rums famn i rosens lamm

gammal gammal famn som ska lammet senda vid rum

Faderns svar rör din väg

fem är i Faderns lamm

ge Gud din famn

svara vis rums famn

var i din hjelps röst så vi lammet famnar i verlden

måndag 9/1

- skriva?   eller avvakta?

skriv gammal famn fösser eldens lamm

famnens allvar vid nådens nera fall

visa jorden Guds famn som famnar gammal gammal famn

vi är vid vägen

lammets lamms väg

havets lamm vid rum

var vid given famns väg

en kellas svar vid Guds lamm

ave famnens svar

gå i Jesu kellas lamms famn

- tack!  tacksam!